Prislista

Prislista och villkor


Privatpersoner och ideella föreningar

Fakturering sker via e-post i efterskott efter besked om vad som faktiskt hyrts och om något skadats.  Betalningsvillkor 20 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + åtta procentenheter)..


OBS! För uthyrning till personer under 25 år finns särskilda regler och priser (se Ungdomsfester nedan).


Lokaler (inkl. möbler):

Entréplanet                                                                                               1 850:-

Hyrestillägg/dag för att kunna duka dagen före/städa dagen efter              500:-

 

Stora salen med Verandan *                                                                      1 100:-

Lilla salen *                                                                                                  450:-

Köket (i samband med mat; samtidigt m. annan lokal) *                             300:-

Köket (i samband med kaffe; samtidigt m. annan lokal)                              200:-

Hobbyrummet (i källarplanet)                                                                      200:-

Styrelserummet/”biblioteket” (1 tr)                                                             200:-

Bastun, max 10 pers. (samtidigt m. annan lokal)                                         500:-


Utrustning:

Musikanläggningen                                                                                      200:-   

Endast mikrofonfunktion                                                                             100:-

Datorkanon (HDMI standard, ej mini - då krävs adapter)                           150:-

Endast filmduk                                                                                               50:-

Biljardbordet  i hobbyrummet (i samband med lokalhyra)                          100:-                             


Hyra av porslin i samband med lokalhyra:

Hel servis (per kuvert=person)                                                                         10:-

Kaffeservis (per kuvert=person)                                                                       3:-

Glas (per styck när porslin ej hyrs)                                                                   2:-


(Ingen uthyrning av bord, stolar eller glas/porslin ”för borttransport”).


Kostnad för fylld, extra sopsäck/st (utöver två, som ingår/tillfälle)            150:-


Det finns bredband via fiber i fastigheten (wi-fi med lösenord, som anges på anslagstavlan i foajén).

 


Ungdomsfester (upp till 25 år; villkor enl. särskilt avtal), detta betalas senast tre dagar i förväg:

Entréplanet                                                                                                 3 700:-

Deposition                                                                                                  6 000:-


----------------------------------

 * ingår i Entréplanet

 


Näringsidkare, myndigheter m fl:

Priser och villkor enligt särskild överenskommelse (kontakta uthyraren).


Fakturering sker via e-post i efterskott (för auktioner gäller omgående betalning) efter besked om vad som faktiskt hyrts och vad som ev. skadats.

Betalningsvillkor 20 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + åtta procentenheter).
Hyresgästen/ansvarig förbinder sig att/Villkor:


- Kontakta uthyraren enligt anvisning i god tid för att avtala om överlämnande av nyckel och visning av lokalen och dess skötsel (belysning, ventilation, städning, låsning mm), samt att förvara nyckeln väl och ej lämna till obehörig.


- Vid avbokning fem – tio dagar före bokat datum erlägga 50% av lokalhyran och en – fyra dagar före bokat datum erlägga 100% av lokalhyran, om så begärs av uthyraren. Men att alltid lämna besked omgående vid ändring av bokning.


- Ansvara för, att lokalen återställes till det skick den var i före förhyrningen.

Det innebär bl.a. att bord och stolar avtorkas och ställs tillbaka på rätt plats/sätt, köket rengörs och lokalen i övrigt grovstädas, samt tomten utanför städas av. Se vidare instruktioner på separat lista! Vid bristfällig städning debiteras extra städkostnad. 


- Rapportera samt avhjälpa eller ersätta under uthyrningstillfället skadad eller förkommen egendom. Vara rädd om vår bygdegård, så att vi slipper debitera extra för skadade inventarier eller lokaler, som vi annars tvingas göra! Det är absolut förbjudet att använda häftpistol, tape, spik el. liknande på golv, väggar, tak. Notera, att det oljade trägolvet är känsligt för väta! Spill bör torkas omgående med lätt fuktad trasa.


- Själv närvara vid uthyrningstillfället och vid ev. eftersyn eller fylla i erhållen checklista. För allas trevnad och för trafiksäkerhetens skull påpekas, att hyresgästen är ansvarig för att ordningen upprätthålls även utanför lokalen.