PRISLISTA o VILLKOR

Prislista och villkor


En justering av priserna gjordes 2023, efter 6,5 år av oförändrad nivå.

Vi hoppas på er förståelse och önskar er välkomna till oss på Lännagården!


Privatpersoner och ideella föreningar fr. o. m 2023-01-01

Fakturering sker via e-post i efterskott efter besked om vad som faktiskt hyrts och om något skadats.  Betalningsvillkor 20 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + åtta procentenheter).


OBS! För uthyrning till personer under 25 år finns särskilda regler och priser (se Ungdomsfester nedan).


Lokaler (inkl. möbler):

Entréplanet (gäller vid privat bokning)  *                                                2 050:-

Hyrestillägg/dag för att kunna duka dagen före/städa dagen efter              550:-

 

Stora salen med Verandan                                                                       1 210:-

Lilla salen                                                                                                   500:-

Köket (i samband med mat; samtidigt m. annan lokal) *                           330:-

Köket (i samband med kaffe; samtidigt m. annan lokal)                            150:-

"Hobbyrummet" (i källarplanet, dock ej lördagar 14-17)                           220:-

Bastun, max 10 pers. (samtidigt m. annan lokal, dock ej lörd. 14-17)       550:-


Stora salen med Verandan, Lilla Salen, Köket, Foajén ingår i EntréplanetUtrustning:

Musikanläggningen                                                                                      220:-   

Endast mikrofonfunktion                                                                             110:-

Datorkanon (HDMI standard, ej mini - då krävs adapter)                           160:-

Endast filmduk                                                                                               60:-

Biljardbordet  i hobbyrummet (i samband med lokalhyra)                          110:-                             


Hyra av porslin i samband med lokalhyra:

Hel servis (per kuvert=person)                                                                      11:-

Kaffeservis (per kuvert=person)                                                                    3:50

Glas (per styck när porslin ej hyrs)                                                                2:50


(Ingen uthyrning av bord, stolar eller glas/porslin för "borttransport” eller brukande utomhus).


Kostnad för fylld, extra sopsäck/st (utöver två, som ingår/tillfälle)            170:-


Det finns bredband via fiber i fastigheten (wi-fi med lösenord, som anges på anslagstavlan i foajén).

 


Ungdomsfester (upp till 25 år; villkor enl. särskilt avtal)

Väldigt ofta är personer under 25 år ännu inte inkomsttagare och har därmed inte försäkringar som täcker vad som helst. Därför har föreningen tagit beslut att särskilda regler gäller för så kallade ”ungdomsfester”. Kontakta uthyraren för vidare information.

Dock gäller för dessa arrangemang:

Entréplanet                                                                                                           4 100:-

Deposition (ska vara oss tillhanda minst 3 bankdagar före hyrestillfället.)         6 600:-


¨       Max 175 pers får vistas i lokalerna.

¨       Rökmaskiner ej tillåtet pga brandlarmet.

 

----------------------------------


Näringsidkare, myndigheter m fl:

Priser och villkor enligt särskild överenskommelse (kontakta uthyraren).


Fakturering sker via e-post i efterskott (för auktioner gäller omgående betalning) efter besked om vad som faktiskt hyrts och vad som ev. skadats.

Betalningsvillkor 20 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + åtta procentenheter).
Hyresgästen/ansvarig förbinder sig att/Villkor:


- Kontakta uthyraren enligt anvisning i god tid för att avtala om överlämnande av nyckel och visning av lokalen och dess skötsel (belysning, ventilation, städning, låsning mm), samt att förvara nyckeln väl och ej lämna till obehörig.


- Vid avbokning fem – tio dagar före bokat datum erlägga 50% av lokalhyran och en – fyra dagar före bokat datum erlägga 100% av lokalhyran, om så begärs av uthyraren. Men att alltid lämna besked omgående vid ändring av bokning.


- Ansvara för, att lokalen återställes till det skick den var i före förhyrningen.

Det innebär bl.a. att bord och stolar avtorkas och ställs tillbaka på rätt plats/sätt, köket rengörs och lokalen i övrigt grovstädas, samt tomten utanför städas av. Se vidare instruktioner på separat lista! Vid bristfällig städning debiteras extra städkostnad. 


- Rapportera samt avhjälpa eller ersätta under uthyrningstillfället skadad eller förkommen egendom. Vara rädd om vår bygdegård, så att vi slipper debitera extra för skadade inventarier eller lokaler, som vi annars tvingas göra! Det är absolut förbjudet att använda häftpistol, tape, spik el. liknande på golv, väggar, tak. Notera, att det oljade trägolvet är känsligt för väta! Spill bör torkas omgående med lätt fuktad trasa.


- Själv närvara vid uthyrningstillfället och vid ev. eftersyn eller fylla i erhållen checklista. För allas trevnad och för trafiksäkerhetens skull påpekas, att hyresgästen är ansvarig för att ordningen upprätthålls även utanför lokalen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästinformation för Lännagården, Hysingsvik

Furusundsvägen 97, 761 93 Norrtälje


För att undvika skador och misstag, läs igenom hela informationen noga innan ni börjar och ha den gärna till hands. Förvissa er om att även de som städar och stänger har läst och känner till detta

 

Uthyraren sänder mail veckan före hyrestillfället om kontaktperson för nyckel och instruktioner. Vaktmästare Dan Andersson 076-661615

Ankomst

Ingång vid upplåsningen sker via köksdörren. Larmet sköts från "köksingångens" handtag.

Vaktmästare Dan förser er med bricka(tag) till dörr/larm och vanlig nyckel till entrédörren samt visar hur det går till.  
*= stjärna

Larma av : Bricka  *1954*

Larma på:   *håll in en stund (2 pip) 1954 Bricka*

Låsa inifrån: vrid vredet till vänster (larmet går inte igång när man låser inifrån)

Låsa upp inifrån: vrid vredet till höger

 


Totalt rökförbud inkl. rökmaskin (brandlarmet går igång) råder i hela byggnaden. Var försiktiga med levande ljus. Vänligen informera samtliga gäster!

Brandsläckare finns innanför huvudentrédörren - och på båda sidor av scenen, på scenen finns också en brandfilt.
Utrymningsplaner finns i köksentrén och i foajén. En hjärtstartare sitter på väggen utanför köksentrén.

Det är inte tillåtet att spika, nita, tejpa eller använda häftklammers på väggar och tak, inredning eller annat ställe i huset.
Ej tillåtet att kalka golvet, det förstör oljebehandlingen. Informera de som iordningställer lokalerna!

 

Vid hyra av utrustning (se prislistor) säg till så att skåp och lådor öppnas.

Märk gärna upp medtagna egna föremål, så att ni får med er era egna saker hem. Ofta är många personer inblandade och det kan vara svårt att veta vart saker hör.

Instruktion för diskmaskin sitter på väggen. Kranen öppnas före och stängs efter bruk. Strömbrytare i underskåpet t.v. Maskindiskmedel finns i dunk i underskåpet OBS automatisk matning, inget annat diskmedel ska tillsättas. Kontrollera att disken är ren innan ni ställer in i skåpen - smutsig disk tilläggsdebiteras.

Kaffebryggaren är konstant ansluten till vattenledningen. Se instruktion intill för användning.

Termoskannor får inte diskas i maskin.

Ett större svalt utrymme finns i källaren, sväng höger efter trappan, andra dörren på vänster sida.

I foajén finns ett skåp med ljusreglage och reglage för utsugsfläkt för bättre luftombyte i Stora salen. Klimatanläggning i Stora salen regleras automatiskt (vi anpassar temperaturen inför varje hyrestillfälle).

Flagga finns i skrubben mellan köket och hallen. Kom ihåg att ta ner den och byta tillbaka till vimpel. I skrubben finns även dynor till stolar.

Städutrustning, extra glödlampor, papper mm finns i städskrubben i huvudentrén (dörren kan verka svår att öppna).

Trägolvet i Stora och Lilla salen och på verandan är oljat och får absolut inte talkas, är känsligt för väta och får bara torkas av med torr eller mycket urvriden trasa. Torka bort spill snarast!

 

Hyresgästens städning/återställande

Ta gärna ett foto på hur det såg ut vid ankomst.

Torka bord och stolar rena. Ställ tillbaka det som ska stå bakom verandaskynket enligt anvisning/foto. Torka av verandaborden och ställ stolarna upp och ner på borden, som det var innan. Tag bort skräp, sopa/torrmoppa golvet, tag bort fläckar (se punkt ovan) med mycket urvriden trasa

Gör snyggt i köket, torka rent i kyl och frys.

Rengör diskmaskinen enl. instruktion, samt kaffebryggaren inklusive undersidan av överdelen vid filtren.

Ställ tillbaka diskat, rent och torrt porslin i skåpen.

Plocka upp skräp på gården, runt huset och vid parkeringen vid behov.

Töm papperskorgarna på toaletterna, i foajén och i köket.
Sortera alla sorters tömda drickaburkar separat och ställ under trappan för returhantering. Tag med flaskor hem eller till återvinning.
Packa sopsäckarna ordentligt och lägg i sopbehållaren utanför kökstrappan. 2 plastsäckar per hyrestillfälle ingår, extrasäckar debiteras (meddela uthyraren tack!). Tag med er det som ev. inte får plats.

När ni är färdiga att gå, se till att alla fönster och dörrar är stängda/låsta, alla lampor är släckta, även de utomhus.

 

Återlämnande av tag och nyckel sker efter överenskommelse/instruktion av vaktmästare.

 

Hyresgästen ska meddela uthyraren snarast om porslin eller annat gått sönder eller skadats. Bekräfta även antal om ni lånat porslin, eller annan utrustning. Meddela om ni behövt extra sopsäck! Kassören sänder därefter faktura till angiven mottagare. 

Användbara telefonnummer mm för hyrestillfället

Bokningsadress: bokning@lannagarden.se

 

 

Uthyrare: Monica Johansson, 076 035 88 20

 

Vaktmästare: Dan Andersson,  070 666 16 15

 

Ordförande: Harald Schneider,  073 960 61 01

 

Kassör: Svein L Nielsen,  070 288 12 46

 

Polisen Norrtälje:  114 14

Vid AKUT fara: 112


Koordinater: 59.681392, 18.74838


Webbsida: lannagarden.se