PRISLISTA o VILLKOR

Prislista och villkor


Med det nya året har vi beslutat justera priserna fr.o.m. 230101, efter 6,5 år av oförändrad nivå.

Vi hoppas på er förståelse och önskar er välkomna till oss på Lännagården!


Privatpersoner och ideella föreningar fr. o. m 2023-01-01

Fakturering sker via e-post i efterskott efter besked om vad som faktiskt hyrts och om något skadats.  Betalningsvillkor 20 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + åtta procentenheter).


OBS! För uthyrning till personer under 25 år finns särskilda regler och priser (se Ungdomsfester nedan).


Lokaler (inkl. möbler):

Entréplanet (gäller vid privat bokning)  *                                                2 050:-

Hyrestillägg/dag för att kunnaduka dagen före/städa dagen efter              550:-

 

Stora salen med Verandan                                                                       1 210:-

Lilla salen                                                                                                   500:-

Köket (i samband med mat;samtidigt m. annan lokal) *                            330:-

Köket (i samband med kaffe;samtidigt m. annan lokal)                             150:-

"Hobbyrummet" (i källarplanet, dock ej lördagar 14-17)                           220:-

Styrelserummet/”biblioteket” (1 tr)                                                             220:-

Bastun, max 10 pers. (samtidigt m. annan lokal, dock ej lörd. 14-17)       550:-


Stora salen med Verandan, Lilla Salen, Köket, Foajén ingår i EntréplanetUtrustning:

Musikanläggningen                                                                                      220:-   

Endast mikrofonfunktion                                                                             110:-

Datorkanon (HDMI standard, ej mini - då krävs adapter)                           160:-

Endast filmduk                                                                                               60:-

Biljardbordet  i hobbyrummet (i samband med lokalhyra)                          110:-                             


Hyra av porslin i samband med lokalhyra:

Hel servis (per kuvert=person)                                                                      11:-

Kaffeservis (per kuvert=person)                                                                      3:50

Glas (per styck när porslin ej hyrs)                                                                  2:50


(Ingen uthyrning av bord, stolar eller glas/porslin för "borttransport” eller brukande utomhus).


Kostnad för fylld, extra sopsäck/st (utöver två, som ingår/tillfälle)            170:-


Det finns bredband via fiber i fastigheten (wi-fi med lösenord, som anges på anslagstavlan i foajén).

 


Ungdomsfester (upp till 25 år; villkor enl. särskilt avtal)

Väldigt ofta är personer under 25 år ännu inte inkomsttagare och har därmed inte försäkringar som täcker vad som helst. Därför har föreningen tagit beslut att särskilda regler gäller för så kallade ”ungdomsfester”. Kontakta uthyraren för vidare information.

Dock gäller för dessa arrangemang:

Entréplanet                                                                                                           4 100:-

Deposition (ska vara oss tillhanda minst 3 bankdagar före hyrestillfället.)         6 600:-


¨       Max 175 pers får vistas i lokalerna.

¨       Rökmaskiner ej tillåtet pga brandlarmet.

 

----------------------------------


Näringsidkare, myndigheter m fl:

Priser och villkor enligt särskild överenskommelse (kontakta uthyraren).


Fakturering sker via e-post i efterskott (för auktioner gäller omgående betalning) efter besked om vad som faktiskt hyrts och vad som ev. skadats.

Betalningsvillkor 20 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + åtta procentenheter).
Hyresgästen/ansvarig förbinder sig att/Villkor:


- Kontakta uthyraren enligt anvisning i god tid för att avtala om överlämnande av nyckel och visning av lokalen och dess skötsel (belysning, ventilation, städning, låsning mm), samt att förvara nyckeln väl och ej lämna till obehörig.


- Vid avbokning fem – tio dagar före bokat datum erlägga 50% av lokalhyran och en – fyra dagar före bokat datum erlägga 100% av lokalhyran, om så begärs av uthyraren. Men att alltid lämna besked omgående vid ändring av bokning.


- Ansvara för, att lokalen återställes till det skick den var i före förhyrningen.

Det innebär bl.a. att bord och stolar avtorkas och ställs tillbaka på rätt plats/sätt, köket rengörs och lokalen i övrigt grovstädas, samt tomten utanför städas av. Se vidare instruktioner på separat lista! Vid bristfällig städning debiteras extra städkostnad. 


- Rapportera samt avhjälpa eller ersätta under uthyrningstillfället skadad eller förkommen egendom. Vara rädd om vår bygdegård, så att vi slipper debitera extra för skadade inventarier eller lokaler, som vi annars tvingas göra! Det är absolut förbjudet att använda häftpistol, tape, spik el. liknande på golv, väggar, tak. Notera, att det oljade trägolvet är känsligt för väta! Spill bör torkas omgående med lätt fuktad trasa.


- Själv närvara vid uthyrningstillfället och vid ev. eftersyn eller fylla i erhållen checklista. För allas trevnad och för trafiksäkerhetens skull påpekas, att hyresgästen är ansvarig för att ordningen upprätthålls även utanför lokalen.