MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP


Sedan 2011 är det årligt medlemskap (kalenderår), som gäller i föreningen.


Vi hoppas på ert fortsatta stöd genom medlemsavgiften.


Den årliga avgiften är 100:- för hushållets förste medlem, därefter 50:- per ytterligare person (alltså 150:- för ett par) på 18 år och däröver.


(En kvartalsavgift (kalenderkvartal) på 35:- per person kan tillämpas för gäster till medlemmar, vid ett enstaka, speciellt evenemang).


Avgiften betalas till bankgiro nr 5792-0761 eller Swish till 123 339 5324. Ange namn på samtliga medlemmar, adress och helst mailadress, så att vi lättare kan nå er. Gärna även telefonnummer, så går det lättare att spåra efter ev. flytt. Om allt inte får plats så sänd ett mail till bokning@lannagarden.se (det når medlemsregisteransvarig) med kompletterande uppgifter, likaså om någon förändring skett, tack!


Som medlem stödjer man föreningens verksamhet. Man kan även komma in på våra PUB-kvällar och delta i föreningens övriga medlemsaktiviteter (se separat sida). Vi sänder i första hand mail om dessa (förutom Facebook och hemsidan), så det är bra att anmäla en aktuell mailadress.


Medlemsavgiften inbetalas senast en vecka före evenemanget!