MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP


Sedan 2011 är det årligt medlemskap (kalenderår), som gäller i föreningen.


Årliga avgiften är 100:- för hushållets förste medlem, därefter 50:- per ytterligare person (alltså 150:- för ett par) på 18 år och däröver.


En kvartalsavgift (kalenderkvartal) på 35:- per person tillämpas för gäster till medlemmar, vid enstaka evenemang.


Avgiften betalas till bankgiro nr 5792-0761. Ange namn på samtliga medlemmar, adress och helst mailadress, så att vi lättare kan nå er. Gärna även telefonnummer, så går det lättare att spåra efter ev. flytt. Om allt inte får plats så sänd ett mail till bokning@lannagarden.se (det når medlemsregisteransvarig) med kompletta uppgifter.


Som medlem stödjer man föreningens verksamhet. Man kan även komma in på våra PUB-kvällar och delta i föreningens övriga medlemsaktiviteter (se separat sida). Vi sänder i första hand mail om dessa, så det är bra att anmäla sin mailadress. Medlemsavgiften ska inbetalas senast en vecka före evenemanget.