Historia

Länna Bygdegårdsförenings historia

     


År 1949 föddes idén om en samlingslokal i trakten. Meningen var att ge föreningslivet och traktens invånare en samlingspunkt. Året därpå skapades en interimsstyrelse. För att få in ett startkapital bjöds andelar i bygdegården ut till ett pris av 25 kr styck. Efter nära fem års arbete invigdes Länna Bygdegård 1954. Vid mitten av 1980-talet började man planera för en utbyggnad för att förbättra lokalanvändningen och samtidigt genomföra en renovering. Eftersom samhällets kvarnar mal långsamt tog det nära 10 år tills planerna var slutförda 1995. Länge har nu "Lännagården" varit en mötesplats för bygdens folk och föreningar, men tar även mot "utsocknes" gäster. Den moderniserade interiören har nu en mer ändamålsenlig utformning, som visat sig vara mycket uppskattad.Några ord till invigningen av Bygdegården,

Hysingsvik, Länna 1954


Här vid skärgårdens vackraste vik

där land stämmer möte med sjön,

i Roslagens famn, på minnen rik

vid hagen med lövskog och lönn. 


Vi samlats i dag till invigningsfest

av hembygdens egen gård,

må envar här hälsas som hedersgäst

som tror på hembygdens framtida dåd. 


Vi leva uti förskingringens tid –

man lämnar sin hembygd för städernas glam,

men här är ett hem, från den jäktande id

för hembygdens unga stam. 


De som här hava strävat med offer och id

för vår hemgård vid Hysingsvik

vi bringar ett tack! Må i kommande tid

arvet förvaltas i vår bygd, minnesrik. 


Må vi samlas här med framtidstro

under ungdomens eget tak –

och tillsammans bygga den trohetens bro

som förenar nutid med framtid, för landsbygdens sak. 


Theodor Eklund