Prislista

Prislista och villkor

för privatpersoner och ideella föreningar, övriga (näringsidkare, myndigheter m fl) kan kontakta uthyraren för priser och villkor.

Fakturering sker via e-post i efterskott. Betalningsvillkor 20 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + åtta procentenheter)..


OBS! För uthyrning till personer under 25 år finns särskilda regler och priser (se Ungdomsfester nedan).


Lokal, utrustning, porslin m.m.


Entréplanet                                                                                               1 850:-

Hyrestillägg/dag för att kunna duka dagen före/städa dagen efter              500:-

 

Stora salen med Verandan *                                                                      1 100:-

Lilla salen *                                                                                                  450:-

Köket (i samband med mat; samtidigt m. annan lokal) *                             300:-

Köket (i samband med kaffe; samtidigt m. annan lokal)                              200:-

Hobbyrummet (i källarplanet)                                                                      200:-

Styrelserummet/”biblioteket” (1 tr)                                                             200:-

Bastun, max 10 pers. (samtidigt m. annan lokal)                                         500:-

Musikanläggningen                                                                                      200:-   

Endast mikrofonfunktion                                                                             100:-

Datorkanon (HDMI standard, ej mini - då krävs adapter)                           150:-

Endast filmduk                                                                                               50:-

Biljardbordet  i hobbyrummet (i samband med lokalhyra)                          100:-                             


Kostnad för fylld, extra sopsäck/st (utöver två, som ingår/tillfälle)            150:-

  

Hyra av porslin i samband med lokalhyra:

Hel servis (per kuvert/person)                                                                         10:-

Kaffeservis (per kuvert/person))                                                                       3:-

Glas (per styck när porslin ej hyrs)                                                                   2:- 

Ungdomsfester (upp till 25 år; villkor enl. särskilt avtal)

Entréplanet                                                                                                 3 700:-

Deposition (senast tre dagar i förväg)                                                        6 000:-


 

Näringsidkare enligt särskild överenskommelse (kontakta uthyraren).

Fakturering sker via e-post i efterskott (för auktioner gäller omgående betalning). Betalningsvillkor 20 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + åtta procentenheter).

----------------------------------

 * ingår i Entréplanet


Vi hyr sedan flera år tyvärr inte längre ut bord, stolar eller glas/porslin ”för borttransport”.Hyresgästen/ansvarig förbinder sig att/Villkor:


- Kontakta uthyraren enligt anvisning i god tid för att avtala om överlämnande av nyckel och visning av lokalen och dess skötsel (belysning, ventilation, städning, låsning mm), samt att förvara nyckeln väl och ej lämna till obehörig.


- Vid avbokning fem – tio dagar före bokat datum erlägga 50% av lokalhyran och en – fyra dagar före bokat datum erlägga 100% av lokalhyran, om så begärs av uthyraren. Men att alltid lämna besked omgående vid ändring av bokning.


- Ansvara för, att lokalen återställes till det skick den var i före förhyrningen.

Det innebär bl.a. att bord och stolar avtorkas och ställs tillbaka på rätt plats/sätt, köket rengörs och lokalen i övrigt grovstädas, samt tomten utanför städas av. Se vidare instruktioner på separat lista! Vid bristfällig städning debiteras extra städkostnad. 


- Avhjälpa eller ersätta under uthyrningstillfället skadad eller förkommen egendom. Vara rädd om vår bygdegård, så att vi slipper debitera extra för sönderslagen utrustning och inventarier, som vi annars tvingas göra! Det är absolut förbjudet att använda häftpistol, tape, spik el. liknande på golv, väggar, tak. Notera, att det oljade trägolvet är känsligt för väta.


- Själv närvara vid uthyrningstillfället och vid ev. eftersyn. För allas trevnad och för trafiksäkerhetens skull påpekas, att hyresgästen är ansvarig för att ordningen upprätthålls även utanför lokalen.