Kontakt

Kontakt

 

Kontaktperson om du vill hyra är:

 

Louise Angleryd, telefon: 0176- 26 97 79.

E - mail: bokning@lannagarden.se

 

Det går även att kontakta vår ordförande (se Styrelse & Programråd).

 

I avsaknad av vaktmästare t.v. tas kontakt med ovanstående eller ordförande för att få nyckel mm inför hyrestillfället.

 

 

För kontakt med/erbjudanden till Programrådet hänvisas till: program@lannagarden.se